Swap Free (konto islamskie)

Pobierz Swap Free dla swojego konta handlowego

Alior Fx bierze pod uwagę różnorodność zainteresowań i potrzeb klientów z całego świata, dlatego stale dostosowujemy nasze warunki handlowe do najbardziej komfortowej pracy naszych klientów.
Przestrzegając tej filozofii, dla klientów, którzy ze względu na przekonania religijne nie mogą prowadzić handlu na zasadach ogólnych, oferujemy funkcję Swap Free, znany również jako konto islamskie.

Rachunki islamskie mają te same warunki handlowe, co zwykłe typy rachunków handlowych. Główną różnicą pomiędzy rachunkami islamskimi jest brak zapisu lub odpisania pewnej kwoty, co byłoby sprzeczne z muzułmańską wiarą, za przeniesienie otwartej pozycji na następny dzień.

Nasz Dział Obsługi Klienta przetwarza Twoją prośbę o funkcję Swap Free w ciągu dwóch dni roboczych i wyśle Ci potwierdzenie na Twój adres e-mail. Możesz łączyć się z funkcją Swap Free dla każdego konta oddzielnie, w naszej firmie można używać zarówno w islamskich, jak i zwykłych kontach handlowych.

Pobierz funkcję Swap Free, wykonując dwa proste kroki

Otwórz rachunek handlowy

Otwórz konto handlowe, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Skontaktuj się z nami

Aktywuj usługę Swap Free, składając wniosek do Działu Obsługi Klienta (za pośrednictwem poczty elektronicznej)

(Usługa Swap Free jest dostępna tylko dla typu konta Pro i Vip)