Stopa dyskontowa papierów wartościowych

Kursy banku centralnego dla operacji walutowych

USA

Bank Centralny: FED (Federal Reserve System)
Kluczowa stopa dyskontowa: Federal Funds Rate
Aktualne znaczenie: 1,25%
Ostatnia modyfikacja: 14.06.2017

Unia Europejska

Bank Centralny: ECB (European Central Bank)
Kluczowa stopa dyskontowa: Fixed Rate on Main Refinancing Operations
Aktualne znaczenie: 0,00%
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2016

Anglia

Bank Centralny: BOE (Bank of England)
Kluczowa stopa dyskontowa: Official Bank Rate
Aktualne znaczenie: 0,25%
Ostatnia modyfikacja: 04.08.2016

Szwajcaria

Bank Centralny: SNB (Swiss National Bank)
Kluczowa stopa dyskontowa: 3 Month LIBOR Rate
Aktualne znaczenie: -0,75%
Ostatnia modyfikacja: 15.01.2015

Australia

Bank Centralny: RBA (Reserve Bank of Australia)
Kluczowa stopa dyskontowa: Cash Rate
Aktualne znaczenie: 1,50%
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2016

Japonia

Bank Centralny: BOJ (Bank of Japan)
Kluczowa stopa dyskonta: Overnight Call Rate Target
Aktualne znaczenie: -0,10%
Ostatnia modyfikacja: 29.01.2016

Kanada

Bank Centralny: BOC (Bank of Canada)
Kluczowa stopa dyskontowa: Overnight Rate
Aktualne znaczenie: 0,5%
Ostatnia modyfikacja: 15.07.2015

Meksyk

Bank Centralny: Banco de Mexico (Bank of Mexico)
Kluczowa stopa dyskonta: Overnight Interest-Rate Target
Aktualne znaczenie: 6,5%
Ostatnia modyfikacja: 30.04.2017

Nowa Zelandia

Bank Centralny: RBNZ (Reserve Bank of New Zealand)
Kluczowa stopa dyskontowa: Official Cash Rate
Aktualne znaczenie: 1,75%
Ostatnia modyfikacja: 09.11.2016

Opis stóp procentowych

Stopa procentowa (synonimy “stopa bankowa”, “stopa dyskontowa”, “stopa refinansowania”) oznacza rzeczywistą wartość pieniądza w danym momencie w Banku Centralnym danego państwa. Drugą interpretacją tego terminu jest stopa odsetek od kredytu, które bank główny kraju wydaje podlegającym rozliczeniu komercyjnym instytucjam finansowym. Kursy fluktuacji wpływają na kurs waluty krajowej, inflację, instrumenty kredytowe, dlatego jest ważną częścią polityki kredytowej i finansowej kraju.

Wraz z podwyższeniem wartości stawki chwilowo zaciera się aktywność handlowa i biznesowa, wzrasta stabilizacja pozycji waluty krajowej, wyrażona w jej wzroście, inflacja spada. Wraz ze zmniejszeniem wielkości stopy jest dewaluacja pieniądza, ale jednocześnie handlowcy zwiększają swoje działania.

Wielkość wahań stóp procentowych jest określona przez punkty bazowe: 1 punkt jest równy jednej setnej części procentowej. Ponieważ w strategii handlu forex dominująca kwota obliczeń jest prowadzona w dolarach amerykańskich, to ten kraj, prowadząc krajową politykę finansową, ma znaczący wpływ na cały światowy rynek walutowy.